Om Susanne Søe Saltzstein

Susanne Søe Saltzstein
- Hypnoterapeut for børn og voksne siden 2003.
- Rådgiver for private og erhvervslivet.
- Spirituel mentor.
- The Reconnection &
- Personal Reconnection
® (www.DenNyeHealingEnergi.dk)
 


Ved siden af min fuldtidsbeskæftigelse har jeg gennem de sidste 24 år uddannet mig og arbejdet terapeutisk og spirituelt. Udover at have gennemgået et personligt dybdeanalytisk, jungiansk inspireret terapiforløb og anden egen terapi, har jeg deltaget i omfattende og alsidig terapeutisk uddannelse, træning, kurser, workshops og spirituel udvikling samt læst et hav af bøger.

Som terapeut arbejder jeg meget forskelligt, idet jeg først og fremmest møder dig dér, hvor du er. Jeg har en integreret vifte af værktøjer samt en god portion viden og erfaring, som jeg bruger efter behov. Af terapeutiske redskaber anvender jeg bl.a. Hypnoterapi/lettere trance, dele fra Gestaltterapi og NLP, "The Work" (ændring af tankemønstre/accept af det som er), Loven om tiltrækning, Regression, mødet med og healing af det indre barn, møde med en sund voksen, Spirituel vejledning, Optimeret Livsførelse; hvem er du, hvad vil du, hvad skaber du? og ikke mindst oveni alt dette min veludviklede intuition og empati.

Under sessionerne fokuserer jeg på de følelsesforløsende og frigørende processer. Det gør jeg fordi, jeg har erfaret at man ad den vej får skabt positive, varige forandringer og får flyttet de største bjerge - hurtigst! Jeg anvender min intuition og empati til at møde og vejlede dig dér, hvor du er nu!

Udover mit terapeutiske arbejde laver jeg også Reconnective Healing og The Reconnection. Healingen er med til at sætte skub i den personlige og spirituelle udvikling og til at skabe dybe forandringer på flere planer. Du kan også kombinere terapi og healing eller omvendt. Læs mere her: www.DenNyeHealingEnergi.dk

Det har altid været et kald for mig, at arbejde professionelt med menneskers personlige og spirituelle udvikling. Når jeg guider og vejleder et andet menneske, handler det om, at finde ind til essensen af, hvem han/hun er, ind til kernen... dér, hvor hjertet og sjælen taler sit eget sande sprog. Jeg glæder mig til at møde dig og til at være med til at gøre en forskel for dig og ikke mindst i dig!

Erhvervserfaring (udpluk)
Direktør for egen sprogskole Teach • Train International siden 1997.
PR- og Reklameansvarlig, Projektchef
hos bla. SAS Trading og Brdr. Ostermann Petersen.
Konsulent;
Free-lance SAP Trainer og Focus Group Facilitator.

Kurser og seminarer i udvalg
Personlighed/udvikling/socialisation Københavns Universitet.
C. G. Jung Psykologi
Folkeuniversitetet og Jung Foreningen KBH.
Konfliktløsning og håndtering
v/ bl.a. Center for Konfliktløsning.
"The Work"
v/Byron Katie.
Minister of Spiritual Peacemaking
v/ James Twyman
Meditation & Retreats
v/ bl.a. Svend Trier.
The Reconnection Healing Seminar
Level I, II og III og IV v/ Dr. Eric Pearl.
Heart Centered Hypnotherapy v/ Wellness Institute Peter Mark og Diane Zimberoff, Seattle, USA
Satsangs og Spirituel Inspiration v/ bla. Leonard Jacobson, Gangaja, Nukunu, Eckhart Tolle, Abraham m.fl.
Åndedræt v/ bl.a. Art of Living.
Yoga v/ bl.a. Iris Schneider.